phototargets.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Понеделник, 22 Август 2016 12:57

ПАОЛА ПИТАГОРА - ДАМАТА В ИТАЛИАНСКОТО КИНО

написана от admin
Оценете статията
(0 гласа)

Италианските сериали се смятат за част от елитната продукция в световната телевизия. Създадени за масовата публи­ка, те съдържат в себе си и она­зи нотка на очарование и стил, която ги прави необикновени и незабравими. Същото може да се каже и за голямата телеви­зионна актриса Паола Питагора. С участия в едни от най-извест­ните телевизионни продукции, а в случая на сериала .Страсти в Тоскана". Питагора се нарежда сред величията в актьорската професия, пише в. "ТВсага".

Паола е родена в Парма на 24 август 1941 година. Истинската й фамилия е Гаргалони. Решава да промени името си с артистичен псевдоним, често срещан похват в киносредите. Завършва образо­ванието си в Експерименталния кинематографичен център в Рим, което е най-старото висше учили­ще за филмово изкуство в Западна Европа. Центърът и в момента е важно средище за професионални търсения на актьори, режисьори и сценаристи и дава начален тла­сък в кариерата на не една и две от най-големите кинозвезди в Ита­лия.

Питагора споделя, че общата култура е от изключително значе­ние не само в нейната професия, но и за реализацията на личността като цяло. Смята, че това, което е, в голяма степен се дължи на въз­можността да бъде обучавана от най-талантливите в професията. Според нея напоследък образова­нието е силно подценено и това е видно във всички сфери на обще­ството. Пропуските в общата кул­тура на младежите са фрапиращи, а непокритото с реални качества и умения самочувствие е често сре­щано явление.

Когато като младо момиче Па­ола поема по пътя на своя бъдещ успех, тя не е сред най-самоувере­ните студентки. Знае, че й предстои трудно израстване, и се стреми да попива от знанията на своите пре­подаватели. Едно е сигурно - как­вото и да й струва, Паола ще поко­ри сцената! Такива са плановете й, така се случва и на практика.

Питагора може да се похвали със солиден опит като актриса. Страхотно изиграни роли в кино­то, партньорства с Марчело Маст­рояни, впечатляващо изградени об­рази в театъра. Италианката, която обожава поезията, често изнася и поетически рецитали. Самата тя е със специално отношение към литературата, автор е на пет романа, един от които е носител на прес­тижна литературна награда.

След всички тези постижения актрисата печели обаче най-много­бройните си почитатели от малкия екран. Изключително голяма попу­лярност й носи ролята й в сериала "Отдаде ност" . Мнозина в родината й смятат, че реализацията в теле­визията е за по-посредствени ар­тисти, а не за професионалисти от ранга на Питагора. Дори и да е имала подобни опасения, Паола в никакъв случай не ги оповестява публично. Твърди, че една актри­са трябва да е гъвкава и че всеки проект носи определена добаве­на стойност. Пък и каквото и да коментират някои за телевизион­ната аудитория, именно тя е най­голямата и определя тенденциите в творческите изяви на повечето актьори и режисьори.

Колкото е взискателна към себе си и собствените си постижения, толкова са високи и изискванията на Паола към мъжете в нейния жи­вот. Като млада красавицата има множество ухажори и мимолетни афери, но най-голямата й любов е с художника Ренато Мамбор. Тази връзка, продължила цели 12 годи­ни, е типична за взаимоотноше­нията между двама артисти. Тя е експлозивна, страстна, наситена на емоции - както положителни, така и негативни. Двамата често се съби­рат и разделят, вдигат скандали, ор­ганизират си романтични изненади и публично се кълнат в любовта си.

Краят на романа им настъпва с грандиозна разправия и дълго вре­ме двамата не общуват. Все пак, когато са успели вече да намерят нови партньори и напрежението по­между им се е поуталожило, Паола и Ренато се помиряват и започват да поддържат приятелски отноше­ния.

Впоследствие Питагора заживя­ва с певеца, композитор и актьор Тито Шипа, но любовта между два­мата бързо угасва. Следват връзки с Джани Моранди и с Чиро Сири, от когото Паола има дъщеря на име Евита.

Каквито и премеждия да има в интимен план обаче, прочутата актриса не губи чувството си за хумор. То невинаги се про­явява в напрегнати моменти,но известно време след това, когато поглежда назад и вижда собствените си грешки, Паола успява да им се надсмее. Смята, че иронията и авто­иронията са ценни умения, които те правят по-силен.

Споделя още, че самият й артистичен псевдоним се е родил на шега. Когато е била на едно от първите си про­слушвания, присъстващите в залата са попитали за името й и така и не успели да го за­помнят и произнесат правилно. .,да, трудно е за изговаряне. То­гава един приятел, който беше дошъл с мен на прослушване­то, ми каза, че човек трябва да е интелигентен като Питагор, за да успее да научи името ми. Така започнах да се наричам Питагора", спомня си актрисата.

За писател­ските си изяви Паола говори с голяма емоция. По думите й пи­сането е помага­ло в много тежки моменти от нейния живот . Когато си на прага на труден избор или ти се е случило нещо неописуемо тъжно, имаш нужда да излееш душата си и да се освободиш.

Самоувереността на Паола понякога е изправена пред изпи­тания. Тя знае, че може и е постиг­нала много, но признава, че често пъти е имала желание да захвър­ли всичко и да спре да се зани­мава с кино, телевизия и театър. Основните кризи са настъпвали в началото на З0-те и на 40-те й години, но някак е успяла да прео­долее временните сривове.

В момента също й е особено трудно . "Отдавна е време да спра да снимам. На моята възраст е тежко да продължаваш да рабо­тиш. А и мисля, че никой не иска да гледа баби и дядовци по теле­визията - признава Питагора. - Но все още ме канят и аз продължа­вам да приемам. Ще трябва да по­мисля как накрая да се науча да си почивам."

А МЕЖДУВРЕМЕННО ...

Сред множеството си ангажи­менти Паола обръща сериозно внимание и на политическия жи­вот в страната си. С леви убеж­дения и загрижена за бъдещето на Италия, тя често участва в обществени прояви в защита на природата, правата на работещи­те, имигрантите, жените. Смята,че цялостно изградените лично­сти не могат да да бъдат безучастни към случващото се около тях и че всеки трябва да има позиция по важните въпроси за обществото, в което живее. Актрисата заявява, че ще запази тези си нагласи дори и след като спре да работи актив­но и че се чувства удовлетворена от социалните си ангажименти. И призовава и останалите си колеги да изразяват публично подкрепата си за различни каузи, за да бъде възможно положителните начина­ния да се увенчават с успехи, а не само да се обгръщат с популистки обещания.

 


Последна промяна на Понеделник, 22 Август 2016 13:05

Спонсорирана реклама

loading...

Реклама


ПОЖЕЛАНИЯ