phototargets.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
 

Принцеса Фария идва на себе си. Тя не се чувства добре. Охраната й казва, че през нощта е идвала Валиде Султан. Фария има кръвотечение. Лекарката й съобщава, че е бременна.

Кьосем научава, че Мурад е заточил Касъм в покоите на мустафа. Тя го моли да преразгледа своето решение, но той е непреклонен. Не помагат и молбите на Ибрахим, Баязид, Гевхерхан и Атике.

Хаджъ ага съобщава на Лализар, че готвача Бенам е прогонен от двореца, а Мелике е изпратена на далеч. Кьосем казва на лализар, че тя ще трябва да изпълнява всички задължения на Мелике, и в нейните ръце е оставен харема. Нейното първо поръчение е да научи, кое от момичетата е издал на Силахтар шехзаде Касъм.

Лализар заповядва да раздадат сладки по случай бремеността на принцеса Фария.

Айше е в ужас от тази новина. Гюлбахар й разказва една стара история, когато един падишах станал интимен с някаква жена и я настанил в отделен дворец. Когато това станало известно на поданниците, те зе възмутили и замервали с камъни жената.


Кьосем се среща с Фария. Фария се мъчи да подобри отношенията си с Кьосем.

Лализар пита Силахтар, кой е разказал за връзката на Касъм с Елинор. Тя се мотивира с факта, че този човек, който е направил това, трябва да бъде изолиран, иначе ще тръгнат слухове, който ще хвърлят сянка на Османската империя.силахтар с неохота се съгласява да разкрие името при условие, че момичето няма да бъде убито, а само ще бъде изгонено от двореца.

Евлия докладва на Повелителя, че Иляс паша още е в Истанбул и освен това, през нощта той се среща с персийския посланик, който също незнайно защо не е отпътувал.

По време на следенето на посланика Елия и Хазерфен го заставят да се срещне с абат Корнелиус и Синан паша.


 

Публикувана в категорията Кьосем

 

Принц Касъм се страхува за живота си. Не може да спи цяла нощ.

Кьосем също плаче на сън. Лечителката казва на Султанката, че има диабет. Кьосем заповядва да не казват на никой за болестта й.

Евлия казва на султана, че Иляз паша е взел някакви сандъци със злато.

Синан казва на Гюлбахар, че когато Баязид се възкачи на трона кардинал Корнелиус не е бил съгласен пашата да стане Велик Везир, а разчитал на Иляз. Султанката се разпорежда свещеникът да бъде убит.

Икономката хваща готвача, че сипва на принцесата някаква течност в яденето. Води го при принцесата. Агата й казва, че е слагал в храната лекарство, за да не забременее. Фариа научава, че Кьосем е заповядала на готвача да върши това.

Кьосем прави забележка на Гюлбахар, че отново е започнала войната между тях, но този път е намесила Баязид.

Касъм е много отчаян. Дори не се храни. Споделя с Ибрахим, че господарят знае за любовта му, но все още нищо не е решил. Касъм си мисли, че ще го убият, като другите принцове.


Султанът вика Иляз паша.

Естер иска сметка от Силяхтар защо не е отишъл при нея. Той се държи студено с ковчежничката. Естер също го заплашва.

В дивана падишахът съобщава на своите съветници, че Иляз е получавал злато и има намерение да вдига бунт. Министрите съветват господаря да даде пост на пашата и така да реши проблема.

Принцесата съветва Атике да не се отказва от Силяхтар.

Кьосем поздравява Мехмет паша за дарението, което е направил на вакъфа. Обещава му да го вкара в дивана. Естер докладва на султанката, че Иляз паша е искал пари назаем от нея.

Султанът казва на Иляз, че го назначава за Бейлер бей на Дамаск. Пашата е изненадан и казва, че е понижен в длъжност. Мурад му отговаря, че иска да има доверен човек в този важен за империята вилает.

Синан разпитва Иляз паша защо е бил при господаря. Пашата отговаря, че са го изпратили в Дамаск.

Айше отново се заяжда с принцесата. Кьосем наблюдава спора между двете. Айше хваща принцесата. Султанката се намесва да ги разтърве.

Атике отива в конюшните при Силяхтар. Казва му, че изпитва силна болка от неговия отказ. Пашата потвърждава своите думи, че е влюбен в друга жена. Атике го пита дали щастливката е Естер. Той отрича. Султанката не му вярва.

Принцесата пита Кьосем какво е направила. Казва й, че не е неин враг. Просто обича сина й. Кьосем я поставя на място, заявявайки, че принцесата е само една играчка на султана и не се различава от останалите наложници.

Докато Атике се обяснява на Силяхтар, в конюшнята влиза Гевхерхан. Тя упреква пашата, че се среща тайно със сестрай. Силяхтар се заклева, че Гевхерхан е единствена в сърцето му. Пашата целува нежно султанката и тя си тръгва объркана.

Кьосем уверява Айше, че принцесата няма да забременее. После гони любимката на сина си от покоите.


Принцесата разказва на бавачката за случилото се в двореца. Мадам обяснява, че те знаят, че султанът няма да се откаже от нея.

Кьосем предупреждава Мурад, че нещата скоро ще се променят, а Иляз очаква поста на Велик везир. Кьосем пита сина си дали е решил какво ще прави с Касъм. Господарят отговаря, че не е взел решение. Валиде го съветва да покрие нещата.

Вечерта един от агите напада дойката на Фария. После влиза в покоите на принцесата. Упоява я. Кьосем идва с лекарите. Казва им да махнат матката на Фария, за да не може да има деца.

Касъм се събужда и вижда султана пред себе си. Той го зове да тръгват.

Източник: Теленовелас

Публикувана в категорията Кьосем

 

Айше умолява Силяхтар да я спаси от заточението. Той й обещава помощ в замяна на информация за човека, на когото е поръчала отвличането на Фария. Айше султан го лъже, че е помолила Сирвет ага. Синан докладва на пратеника на папата, че Лоренцо не е издал съзаклятниците срещу. Казва му къде би могла да се крие Катерина, майката на Ферия.

Айше умолява Кьосем – за нея смъртта е за предпочитане пред това падишахът да я прокуди. Валиде смята, че снаха й не е низвергната – просто султанът не я посещава, защото още не й е простил. Тя казва на сина си къде са бунтовниците – спахии и той ги напада с хората си. Силяхтар връща на Естер хатун бижутата.

Атике споделя с Гевхеран, че не иска да я омъжат, без да си признае кое е господарят на сърцето й. Фария моли султана за прошка, защото заради нея цари смут в двореца. Той отвръща с целувка на думите й.

Синан донася думите на Ищван, който търси племенницата си. Мурад побеснява и му отнема двореца. Заплашва Ищван с война, ако продължава да изисква пленницата му. Принцът става още по-дързък. Отвлича Катерина и я притиска предложение за брак. Тя го удря, а той нарежда да я хвърлят в тъмница.

Кьосем изпраща пашите да разубедят сина й, който иска да нападне Трансилвания. Кеманкеш я обвинява, че не слуша волята на султана.

След това във „Великолепният век: Кьосем” настъпва очаквания обрат. Фария е принудена да предаде любимия, за да спаси живота на майка си, затворена в Тимишоара. Касъм научава, че Гюлбахар е получила разрешение да се прибере и казва на майка си.

Кьосем не одобрява нито решението за поход на Мурат, нито че иска да се види с Баязид и майка му. Казва му, че ако рискува подкрепата й, рискува трона си. Фария се маскира и остаовя отрязана свинска глава на трона на падишаха.


Мурад губи контрол и иска главата на провокатора. Силяхтар успява да рани маскираната Фария, но тя успява да се скрие. Мурад случайно чува разкаянието, че е била принудена да извърши подобно нещо. Маргарита иска да защити принцесата, но падишахът нарежда да я хвърлят в тъмница.

Предаденият Мурад споделя с майка си историята. Фария се надява да разкаже всичко, но Силяхтар й казва, че вече няма да види господаря. Принцесата доказва думите си, без да знае, че султанът скришом наблюдава разпита й.

Султанът разбира, че само Синан паша може да е предателят, но той успява да го разубеди. Кьосем иска главата на Фария. Гевхерхан и Баязид се тревожат, че завръщането на майка му няма да бъде за добро, предвид измяната й. Атике се среща с Фария, която й признава, че обича султана.

Силяхтар нарежда на Естер да открие Пайка, а тя го прелъстява. Атике казва на Мурад за чувствата на Фария. Силяхтар намира шпионката Пайка убита.

Гюлбахар султан се прибира в двореца и се вижда с Баязид. Припомня на наложниците колко са й задължени. Кеманкеш потвърждава пред султана, че Фария е била принудена да действа, за да спаси майка си.

Кьосем не може да спре сина си да извърши поход. Умолява го поне да вземе Баязид, за да се застрахова срещу държавен преврат. Касъм и Елянур поддържат тайна връзка, която трябва да се скрие от харема. Мурад поверява двореца на Баязид, докато е на лов. Гюлбахар се страхува, че валиде ще я отстрани.

Кьосем раздава храна на бедните и бунтовниците нападат свитата й. В суматохата Мехмед – син на убит спахия, ранява тежко султанката. Баязид пристига, но там установява, че са отвлекли Кьосем.

Мурад иска да види Фария. Тя излиза от тъмницата и му казва, че го обича. Докато двамата се радват на първите дни на любовта си във „Великолепният век: Кьосем” заговорите продължават. Синан иска от Гюлбахар благословия да обезглави главатаря на бунтовниците. Целта е да не се разбере, че е организирал похищението на валиде.

Източник: woman-onthe-top.net

 

Публикувана в категорията Кьосем

 

Настъпва много специален момент за Мурад и Фария. Мурад за първи път целува принцесата.

Сипахите нападат Естер хатун, като по този начин смятат, че наказват Кьосем Султан. Те приемат, че Кьосем султан ги е измамила с парична компенсация и заграбват няколко съндъка със злато.

Мурад е бесен, той мисли, че Кьосем е устроила нападение над принцесата. Кьосем и Мурад се карат. Кьосем успява да го убеди, че това не е така. Мурад иска да узнае, кой е издал Фария на хората на Папата.

Синан паша се среща с Айше Султан, майката на децата на Мурад и негова наложница, и моля тя да не го издава при никакви обстоятелства. Ако Султана го заподозре, тя да посочи друго име.


Мурад разбира, че Фария е поставила свинската глава в покоите му. Валиде Султан предполага, че принцесата му е завъртяла главата и сина й се е влюбил в нея. Султанът вика Синан паша и го пита за писмото на Аббаз Мехмет паша, относно кралица Катрин. Синан паша съумява да убеди Султана в своята невинност и да избегне разобличението.

Шехзаде Касъм съблазнява едно момиче от харема на Повелителя. Подобни отношения са категорично забранени и разобличаването му може да доведе до смъртна присъда.

 

Силахтар има любовна среща с Естер хатун, въпреки че харесва Гевхерхан Султан. От Естер той научава къде се крие търговката, която е идвала при принцеса Фария в двореца.Заедно с Кеманкеш намират нейното скривалище, но тя е вече мъртва.


 

 

Публикувана в категорията Кьосем

Кьосем раздава храна и играчки на децата.

Султанът обезглавява везира, който го е предал. Всички останали паши са шокирани, виждайки това. Мурад казва на Мехмед паша, че принцесата е под негово покровителство. Разпорежда се на Синан паша да уведоми братовчеда на принцесата и да му иска обяснение.

Айше се ядосва на решението на падишаха да постави принцесата под негово покровителство. Народът се тревожи заради приключилото регентство на Валиде. Кьосем казва на верните си хора да успокоят народа.

Принцовете се страхуват да не би да посегнат на живота им. Ибрахим пита господаря, дали няма да ги затвори в кафез, както е направил с Мехмет. Мурат започва да разпитва Касъм, защо плаши по-малкия им брат. После го заплашва, че няма да толерира това нещо.

Селяхтар иска да се срещне тайно със султана, защото е разкрил другия живот на Топал паша.

Празненството в харема започва. Принцесата се появява с целия си блясък. Представя се на Кьосем.

Падишахът научава за двойствения живот на бившия си зет. Освен това разбира, че има загово, в който участват рицарите тамплиери, начело с отец Лоренцо.


Кьосем отива при дъщеря си, която също е разбрала за двойствения живот на съпруга си.

Айше предупреждава принцесата да не си прави илюзии за господаря. Фария отговаря, че е свободна жена.

Гевхерхан разказва на Валиде, че Топал паша си е имал любовница, която му е родила дете.

Принцесата споделя със своята икономка, че не изпитва чувства към султана, а само иска да си отмъсти.

Мурад отива в покоите на принцесата. Казва, че тя ще трябва да изчака още няколко седмици. Фария протестира. Господарят й казва, че в момента тя е негова затворничка.

Мурад съобщава на майка си, че принцесата ще остане в двореца. Кьосем се ядосва и изпраща Хаджи ага да доведе Фария.

Баязид тръгва с брат си, като се опитва да разкаже на султана за болестта на майка си.

Кьосем заповядва принцесата да отиде в другия дворец, а веднага след това ще уреди Фария да се върне в родината си.

Източник: Теленовелас


Публикувана в категорията Кьосем

Кьосем изпраща принцеса Фария в Ускюдар. Атике иска от Валиде султан обяснение, защо тя е изпратила Фария в Ускюдар.

По пътя карета на Фария е нападната от хората на Синан паша. Принцесата успява да избяга. На пазара,тя се сблъсква със Синан паша и той й предлага укритие. Когато той се подготвя собственоръчно да убие принцесата, в стаята влита Султан Мурад. Той е предупреден от Атике Султан. Принцесата се връща отново в двореца.


Фария успява да се спаси от нападение на хората на Римския папа и Синан паша, които се опитват да я убият. Мурад спасява принцесата. Той обвинява Кьосем султан в покушението над Фария.

Настъпва много специален момент за Мурад и Фария. Мурад за първи път целува принцесата.

Сипахите нападат Естер хатун, като по този начин смятат, че наказват Кьосем Султан. Те приемат, че Кьосем султан ги е измамила с парична компенсация и заграбват няколко съндъка със злато.

Мурад е бесен, той мисли, че Кьосем е устроила нападение над принцесата. Кьосем и Мурад се карат. Кьосем успява да го убеди, че това не е така. Мурад иска да узнае, кой е издал Фария на хората на Папата.

Синан паша се среща с Айше Султан, майката на децата на Мурад и негова наложница, и моля тя да не го издава при никакви обстоятелства. Ако Султана го заподозре, тя да посочи друго име.

Публикувана в категорията Кьосем

Враговете на Кьосем се надигат на бунт и убиват верни нейни хора, в това число и бившия велик везир Хафиз Ахмед паша. Кьосем съветва Мурад да влезе в преговори с метежниците Султанът при метежниците и им показва братята си Баязид, Касъм и Ибрахим. След това моли Бог да му помогне в усмиряването на враговете.

Римският Папа получава вест, че дъщерята на княза на Трансилвания Габор Бетлен Фаря е убила племенника му и е избягала в Османската империя. Лалелазар калфа съобщава на Кьосем, че Султана е напуснал Топкапъ.

Султанът се среща с мюфтията Яхия ефенди на тайна мисия. Великия везир Топал Реджеп паша и Синан паша съобщават за случващото се на предводителя на антиосманското общество свещеник Корнелиус.


Публикувана в категорията Кьосем

Главният мюфтия Ecaд съобщава на султан Осман, че съпругата му Акиле и дeцaтa

и са на сигурно място в неговия дом. Ecaд npeдaвa на падишаха исканията на раз-

бунтуваните еничари да им npeдaдe приближените си Йомер ефенди, великия везир Дилявер, Сюлеиман паша и Насух ага, за дa бъдет екзекутирани като пpeдатели, въпреки съвета на тъста си Ecaд Осман отказва дa изпълни услoвията на еничарите и скъсва посланието от тях. Хаджъ ага информира Кьосем, че неговите хора не могат дa намерят синовете йв разкъсваната от въстания столица. Келендер ага среща синовете на Кьосем на улицата и ги заблуждава, че ще ги oтвeдe при маика им. бюлбюл ги прослeдява и изпраща вecт дo Кьосем. Масур не се noдчинява на запoвeдта на Кьосем и noвeжда еничарите към двopeцa, npeди Ecaд дa се е завърнал с oтгoвopa на султана. 3улфикяр и Хюмашах съветват Осман дa изпълни исканията на еничарите. Йoиер дочува разговора им и уcnява дa избяга пpeдрешен oт двopeцa.


Публикувана в категорията Кьосем

Любители на турските сериали решиха да бойкотират излъчването на новата лента „Сега и завинаги”. Повечето от тях се отказаха да го гледат, защото не знаят, дали bTV ще го излъчи до края.  Те бяха разочаровани, че любимият им сериал „Кьосем”, който имаше една от най-високите гледаемости за българския ефир през летните месеци, не беше излъчен до финала на Първия сезон. bTV не излъчи 4 епизода от Първия сезон на „Великолепният век: Кьосем”, според оригиналната версия на филма, и така, сагата остана незавършена. Феновете на Кьосем не успяха да разберат каква е развръзката на сериала и решиха да бойкотират излъчването на „Сега и завинаги”. Някой от тях споделят: „Защо да го гледаме, като не знаем, докога ще го излъчва телевизията?”.

И рейтингът си каза своето, докато „Кьосем”, разбиваше всички класация, когато се излъчваше, при новата лента нещата не стоят така.  В периода 18 септември - 24 септември, „Сега и завинаги”, според пийпълметричната агенция „ГАРБ”, не се представя като "Кьосем". „Фермата” отвя новия турски сериал и поведе класацията за най-гледано предаване по bTV. Любителите на турските повествования са решили да си отмъстят, докато bTV не им покаже, че държи на своите зрители, които правят високите рейтинги, а от там и докарват рекламите на телевизията. "Искаме да видим финала на "Кьосем" и тогава ще гледаме новия филм", пишат във  "Фейсбук", върлите фенове на сериалите.


Публикувана в категорията Сериали

Помощникът препоръчва на султана да се съобрази с исканията на еничарите. В това време полският крал изпраща човек за преговори.

Кьосем отива да се срещне със Сафие в покоите на Валиде. Сафие слага отрова в кафето си. Когато Кьосем идва, старата султанка настоява двете да останат насаме. Сафие се изповядва пред Кьосем. Обвинява я, че е отнела Искендер от нея и го е убила. Сафие казва, че винаги е печелила войните, но Кьосем е убила всичките й надежди. Малко преди смъртта си, Сафие дава султанския си пръстен на Кьосем. Отровата започва да действа. Султанката освобождава Бюлбюл в последния си час. Кьосем се разпорежда да извикат лечителите, но Сафие изпуска пръстена от ръката си и умира върху рамото на любимия си ага.

Погребват Сафие подобаващо. Хюмашах е съсипана.

Кьосем също е съкрушена, но е приела султанския пръстен.

Пашите предлагат на султана да сключи мир. Осман не е съгласен. Еничарите са готови да вдигнат оръжие срещу падишаха, ако не приеме условията им.

Кьосем разрешава на Бюлбюл да се върне в двореца, но той отказва. Решава да остане при Хюмашах.

Халиме отива при Кьосем, искайки да говорят. Кьосем казва, че Сафие е била най-големият враг, но е била достоен противник. Халиме предлага да убият султана, но Кьосем не е съгласна.Решила е да го отстрани от власт, но не да го лиши от живота му.

Еничарите се бунтуват, но Осман им казва, че полският крал се е предал и е поискал мир. Ето защо всички се връщат в столицата. Султанът отстранява от длъжност Великия везир и назначава друг.

Осман мисли да се разправи с предателите, когато се върне в столицата.

Носят вечеря на принц Мустафа, който е напълно откачил и си мисли, че е падишах.

Кьосем не е съгласна да се пролива кръв със завръщането на султана. Халиме настоява да действат, за да спасят живота си.

Кьосем праща подаръци на децата си. Мурад е сърдит на майка си, че ги е забравила.Хюмашах благодари на Осман, че е разрешил Сафие да бъде погребана като султанка. Султанът е изпратил Кьосем и Халиме далеч от столицата. Хюмашах предлага втората му майка да бъде осъдена и убита. Осман е повикал Зюлфикяр, защото не е съгласен да се разведат. Султанът им съобщава, че отива в Мека и двамата трябва да управляват двореца. Осман иска да събере армия от пограничните райони на империята и да разбие Ордата. Зюлфикяр му казва, че войниците ще се вдигнат на бунт. Султанът е решил, тръгвайки на хадж, да отведе с него и принцовете.

Кьсем казва на предводителя на еничарите Али ага, че времето вече се е развалило и да имат готовност да се справят с бурята.

Осман съобщава за решението си да ходи по светите земи. Пашите и Шеих-ал-ислям не са съгласни.

В това време съобщават на господаря, че неговият син е бил случайно прострелян при инцидент и е загинал по време на празника. Мелексима е съкрушена.

Дилруба стои зад убийството на бебето, но обвинява за това Кьосем.

Пашите около султана казват, че се съмняват в Кьосем. Зюлфикяр я защитава.

Халиме се притеснява, че по този начин Кьосем ще им стане враг.

Помощникът на султана - Йомер паша продължава да обвинява Кьосем. Зюлфикяр иска да се проведе разследване. Осман решава сам да разследва.

Кьосем иска обяснение от Халиме за случилото се с бебето. Накрая Кьосем и Халиме решават да продължат всяка по своя път самостоятелно.

Мурат продължава да пази братята си от посегателство. Осман посещава принцовете. Пита брат си, защо не спи и вижда, че момчето държи дървен меч. Султанът пита принца дали се страхува от него. Мурат отговаря, че не се страхува от нищо. Осман обаче споделя с него, че се страхува да не стане жесток владетел, изцапан с кръв. Принцът му отговаря: "А вече не си ли?". Султанът избягва от покоите на братята си.

 

Източник: Теленовелас

Публикувана в категорията Кьосем
Страница 2 от 10

Спонсорирано

Спонсорирана реклама

loading...

Спонсорирано

Реклама


ПОЖЕЛАНИЯ